Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Info – Girls and Boys Henry County Bball Tournament


The following are the Girls and Boys Henry County Basketball Tournament Schedules held at Blue River Valley High School:

Thursday 1/3: Varsity Boys Basketball

6:00pm – Shenandoah vs Tri

8:00pm – Knightstown vs Blue River

Friday 1/4: Varsity Girls BasketballĀ 

6:00pm – Knightstown vs Shenandoah

8:00pm – Tri vs Blue River

Saturday 1/5: Championship Games

6:00pm – Girls Championship

8:00pm – Boys Championship